50% تخفیف زندگی عزیز من ( کد: ZAM )
محصول دیجیتالی

سند میتینگ نوت ( یادداشت برداری از جسله )

سند میتینگ نوت ( یادداشت برداری از جسله )
سند میتینگ نوت ( یادداشت برداری از جسله )
سند میتینگ نوت ( یادداشت برداری از جسله )
سند میتینگ نوت ( یادداشت برداری از جسله )
سند میتینگ نوت ( یادداشت برداری از جسله )
سند میتینگ نوت ( یادداشت برداری از جسله )

سند میتینگ نوت ( یادداشت برداری از جسله )

۰تومان
اضافه به سبد خرید

فایل آماده سند میتینگ نوت

از طریق دانلود و چاپ این سند می‌تونید در تمامی جلسات یا میتینگ‌ها یادداشت برداری کنید.

اگر قرار است این جلسات یا میتینگ‌ها را شما برپا کنید، پس چه بهتر که از این فایل برای اعضا چاپ کنید تا بتونند یادداشت برداری خوبی رو داشته باشند.